VOORWAARDEN

  1. Elk hotel in Nederland, ongeacht grootte en vestigingsplaats, kan zich inschrijven.

  2. Met het inschrijven zijn de deelnemers akkoord dat de deelname kan worden gebruikt voor publicatie in Misset Horeca en middels andere uitingen.

  3. De beoordeling heeft betrekking op verschillende criteria, waardoor de interne samenwerkings- en teamgedachte prevaleert boven individuele prestatie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  4. De deelnemende bedrijven mogen hun deelname, dan wel de gewonnen award, gebruiken voor  externe publiciteit.

  5. Het concept en logo van Dutch Hotel Award zijn de intellectuele eigendom van Trust Hospitality. Gebruik ervan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is verboden.

  6. Het winnende hotel stelt een verblijf (overnachting, ontbijt en diner) voor twee personen ter beschikking. Dit wordt verloot onder alle inzenders.