Winnaar 2021 Zoku Amsterdam

“Ook de hotelindustrie is enorm hard getroffen door de pandemie. Bij Zoku hebben we vanaf het begin gekozen om de kansen die deze situatie biedt met twee handen aan te pakken. Dat betekende niet dat het niet zwaar was. We hebben alleen meer mogelijkheden gecreëerd om ons voordeel met deze crisis te doen. Daarnaast is Zoku's missie "Connecting People & Ideas". Beide punten sloten zou aan bij het thema van de Dutch Hotel Award 2021 "Veerkracht & Verbinding", dat het team besloten heeft om zich in te schrijven.  

Het winnen van de Dutch Hotel Award 2021 is een prachtige beloning en erkenning voor het team wat de afgelopen jaren zoveel veerkracht, creativiteit en verbindend vermogen heeft getoond. In een jaar met heel veel tegenvallers, bleek het een geweldige opsteker en een stimulans om vooral door te gaan op de ingeslagen weg en we zijn trots op de eer die ons is toebedeeld.

Als jullie meedoen, zullen jullie hopelijk ook ervaren dat er een enorme creativiteit en saamhorigheid ontstaat waarvan de impact veel groter is dan het mogelijk winnen van de award alleen. We wensen jullie heel veel succes én plezier als jullie met de volgende editie meedoen!"

Team Zoku Amsterdam