CRITERIA

In 2021 is het thema van de Dutch Hotel Award ‘Veerkracht & Verbinding’. Door de lockdown, de sluiting van het grootste deel van de horeca en de beperkende maatregelen van het RIVM, is er dit jaar een aangepaste editie (zie: Inschrijven 2021)

De in te zenden clip wordt beoordeeld op positiviteit, content en het team. Daarnaast wegen motivatie, originaliteit, inhoudelijke verdieping en uitstraling in de vooral in de volgende ronden zwaar.

De jury benadrukt dat het vooral gaat om de prestatie en de professionaliteit van het managementteam. Het aantal sterren, de bedrijfsgrootte of de locatie zijn niet van invloed op de uitkomst van de beoordelingen. Op deze manier hebben alle deelnemende teams een gelijke kans!

Enkele voorwaarden zijn van toepassing bij deelname van de Dutch Hotel Award.

  1. Elk hotel in Nederland, ongeacht grootte en vestigingsplaats, kan zich inschrijven.

  2. Met het inschrijven zijn de deelnemers akkoord dat de deelname kan worden gebruikt voor publicatie in Misset Horeca en middels andere uitingen.

  3. De beoordeling heeft betrekking op verschillende criteria, waardoor de interne samenwerkings- en teamgedachte prevaleert boven individuele prestatie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  4. De deelnemende bedrijven mogen hun deelname, dan wel de gewonnen award, gebruiken voor  externe publiciteit.

  5. Het concept en logo van Dutch Hotel Award zijn de intellectuele eigendom van Trust Hospitality. Gebruik ervan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is verboden.

De inzendingen zullen vanzelfsprekend door de jury met gepaste confidentialiteit worden betracht. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen aan het secretariaat.

Mail het secretariaat